Giỏ hàng : 0

HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN CHO CÂY TRỒNG

Hướng dẫn bón phân hữu cơ cho các loại cây ăn trái lâu năm, cây lấy củ, cây lấy lá & so sánh khối lượng phân bón, thời gian tái bón của phân hữu cơ & phân hóa học.
 
LOẠI CÂY TRỒNG
GIAI ĐOẠN BÓN PHÂN
KHỐI LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ
THỜI GIAN TÁI BÓN PHÂN HỮU CƠ
KHỐI LƯỢNG PHÂN BÓN HÓA HỌC
THỜI GIAN TÁI BÓN PHÂN HÓA HỌC

Cây ăn quả lâu năm nói chung
 
- Bón lót sau thu hoạch, kỳ làm đất cuối cùng.
- Bón thúc giai đoạn phát triển cành lá và nuôi trái
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Các loại cây lấy củ
 
 
- Bón lót vào kỳ làm đất cuối cùng.
-Bón trước khi trồng 5-7 ngày.
Bón thúc giai đoạn nuôi củ
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Các loại cây lấy trái
 
- Bón lót vào kỳ làm đất cuối cùng.
- Bón trước khi trồng 5-7 ngày.
- Bón thúc đợt 1: 7-10 ngày sau khi trồng.
- Bón thúc đợt 2: trước khi ra hoa 15 ngày.
- Bón thúc đợt 3: trước khi thu hoạch 15-20 ngày.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Các loại rau lấy lá
 
- Bón lót vào kỳ làm đất cuối cùng.
- Hoặc bón trước khi trồng 5-7 ngày.
-  Bón thúc đợt 1: 7-10 ngày sau khi trồng.
- Bón thúc đợt 2: trước thu hoạch 15 ngày
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Sầu Riêng
 
- Bón lót sau thu hoạch, kỳ làm đất cuối cùng.
- Bón thúc giai đoạn phát triển cành lá và nuôi trái.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Thanh Long
 
- Bón lót sau thu hoạch, kỳ làm đất cuối cùng.
- Bón thúc giai đoạn nuôi dây và nuôi trái.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Chuối
 
- Bón vào các giai đoạn phát triển của cây chuối.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Nho
 
- Bón vào các giai đoạn phát triển của Nho.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Chanh
 
- Bón vào các giai đoạn phát triển của cây chanh.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Cao su
 
- Bón vào các giai đoạn phát triển của cao su.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
Tiêu
 
- Bón vào các giai đoạn phát triển của Hồ tiêu.
500gram - 1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo tỷ lệ)
Thời gian tái bón trên 30 ngày.
1kg/ cây trưởng thành
(Với cây con gia giảm theo  tỷ lệ)
Thời gian tái bón từ 2 tuần -3 tuần.
- - -
Công ty Gia Phúc Organic chuyên phân phối các dòng phân đa dụng Hakkokeifun là loại phân truyền thống trăm tuổi tại Nhật. Sản phẩm đa dạng thích hợp cho nhiều loại cây ăn quả lâu năm, hoa màu & cây hoa kiểng…
Phân hữu cơ Nhật bản tiện lợi, tác dụng nhanh, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động, trẻ em, &​​ tạo nên các sản phẩm sạch, an toàn cho người dùng theo tiêu chuẩn GAP, bảo vệ môi trường, giúp tăng giá bán sản phẩm.
THÔNG TIN LIÊN HỆ: GIA PHUC IBHs - MY PHUOC 1, MY HOA, BINH MINH, VINH LONG
🏤 Địa chỉ: Số 9, đường 12, Khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
📲 Hotline: 097 8888 001
🌐 Website đặt hàng: http://giaphucorganic.com
Logistics Quách Gia