Giỏ hàng : 0

Thành phần và cách sử dụng phân hữu cơ Nhật Bản

Phân có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để cho cây trồng sinh trưởng. Phân đó có thể là phân
hóa học hoặc phân hữu cơ. Phân gà là một loại phân hữu cơ, là loại phân được làm từ phân của gà. Bởi vì
sự cân bằng thành phần của phân gà rất tốt nên nó rất hữu ích khi trồng trọt các loại cây như rau củ hay
cây ăn trái. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về loại phân gà như vậy là phân như thế nào ? thành phần và
cách sử dụng cụ thể.

鶏糞とは?成分は? Phân gà là phân như thế nào ? nó có thành phần ra sao ?

鶏糞は、ニワトリの糞を乾燥させて作った有機肥料の 1 種です。植物の生長に必要な、窒素、リン酸、カ
リウムがバランスよく含まれています。また、カルシウムやマグネシウムといった微量成分もたくさん含
まれていることも重宝される理由です。植え付けるときに施す「元肥」としても、追加で施す「追肥」と
しても使うことができます。特に野菜や果樹といった栽培期間の長いものに対してよく施されます。

Phân gà là một loại phân hữu cơ được sấy khô hay lên men từ phân của gà. Nó bao gồm những thành
phần cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng như Nito ( N), axit photphoric ( P) và Kali ( K). Ngoài ra nó
cũng chứa nhiều thành phần khác như canxi mà magie nên đây cũng là lý do mà phân gà được coi trọng.
Phân gà có thể sử dụng khi bón lót hay bón bổ sung ( bón thúc). Đặc biệt nó thường được dùng cho các
loại cây lâu năm như cây ăn quả hay các loại rau.

  
  
 

 

  

Vì phân gà lên men có chứa 3 nguyên tố ( ni tơ, photphoric, kali) nên nó có hiệu quả nhanh và kéo dài
trong thời gian dài. Ngoài ra, vì nó chứa một lượng axit photphoric khá lớn nên nó phù hợp với việc bón lót
nhưng vì nó có tính hiệu quả nhanh nên nó cũng được sử dụng để bón thúc ( bón bổ sung) cho câ

Quách Gia Logistics