Giỏ hàng : 0

PHÂN BÓN LÁ

Phân bón lá là các hợp chất dinh dưỡng được hòa tan trong nước rồi phun lên lá để cây hấp thu, kích thích ra lá, ra hoa nhanh hơn và khỏe hơn.
1. Các dạng phân bón lá
Có thể chia thành các nhóm theo: Dạng, thành phần dinh dưỡng và cơ chế liên kết các nguyên tố dinh dưỡng.
- Theo dạng: Dạng rắn và dạng lỏng
- Theo thành phần dinh dưỡng: Chỉ có các yếu tố dinh dưỡng vô cơ riêng lẻ hoặc phối hợp (đa lượng, trung lượng và vi lượng) có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng (kích thích, ứng chế) và có thuốc bảo vệ thực vật.
- Theo cơ chế liên kết các nguyên tố dinh dưỡng: dạng hữu cơ, dạng vô cơ trong đó có xelat và dạng hữu cơ – khoáng.
2. Phân bón lá cung cấp những chất dinh dưỡng sau cho cây trồng
- Dinh dưỡng đa lượng: Đạm (N), Lân (P), Kali (K).
- Dinh dưỡng trung lượng: Canxi (Ca), Lưu huỳnh (S), Magie (Mg).
- Dinh dưỡng vi lượng: Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Molypden (Mo), Clo (Cl),...
- Phân bón lá có tác dụng kích thích sinh trưởng, tăng khả năng đâm chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu quả, tăng năng suất chất lượng nông sản, kéo dài thời gian bảo quản.

VUA VỌT DỌT

17,000₫